สร้าง flow ทำงานของตัวเองให้ลื่นไหลด้วย Toggl

สร้าง flow ทำงานของตัวเองให้ลื่นไหลด้วย Toggl

ด้วยข้อจำกัดช่วงนี้สถานะการณ์บ้านเมืองเปลี่ยน บริษัทต่างๆ มีนโยบายให้เราทำงานที่บ้าน เมื่อสภาพแวดล้อมพื้นที่ทำงานของเราเปลี่ยน จากธรรมดาที่ต้องเข้าออฟฟิศทำงาน ปัญหาและสิ่งรบกวนต่างๆ อาจทำให้เราเสียสมาธิ จนไม่สามารถทำงานเสร็จจะมีอะไรบ้าง...