ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการเริ่มต้นอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์...